Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Herľany
Herľany 54, 044 45 Herľany

Telefón: +421 55/6964122 
E-mail: obecherlany@netkosice.sk

Starosta: Ing. Slavomír Rusnák

Zástupca: Ing. Mária Sotáková

Poslanci OZ:

Andrej Bertoš

MUDr.Marek Bogdanovský

Miroslav Kmec

Ing. Mária Sotáková

Dušan Vajda

Kontrolór: Marta Rusnáková

Komisie OZ na rok 2019 - 2022

1. Komisia finančná a správa majetku obce

   Predseda:    Ing. Mária Sotáková

   Členovia:     MVDr. Marek Bogdanovský

                        Bc. Františka Ondrášiková

2. Komisia stavebná, životného  prostredia      

    a verejného poriadku 

    Predseda:  MVDr. Marek Bogdanovský

    Členovia:   Miroslav Kmec

                       Mgr. Jozef Horňák

3. Komisia športu, mládeže a požiarnej ochrany

   Predseda:    Andrej Bertoš 

  Členovia:      MVDr. Marek Bogdanovský

                        Peter Zimmermann

4. Komisia kultúry, turistiky, cestovného ruchu a sociálnej starostlivosti

   Predseda:    Miroslav Kmec

  Členovia:      Dušan Vajda

                        Jana Tóthová