Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Kultúra

Obecná knižnica :

    Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu. Pre verejnosť je otvorená celoročne, každý piatok od 16:00 do 18:00 hodiny.

Športové združenia :

1. VOLEJBAL a NOHEJBAL
Každú nedeľu v času od 14:00 do 17:00 - nohejbal a od 17:00 do 19:00 - volejbal sa na školskom ihrisku v Herľanoch rekreačne schádzajú obyvatelia Herlian a Žíroviec. Vstup je voľný pre každého kto má záujem zúčastniť sa.

2. STOLNÝ TENIS
Stolný tenis je možné zahrať si v budove obecného úradu kedykoľvek po dohode so starostom obce.

Záujmové združenia :

1. SPEVÁCKA SKUPINA „HERĽANČANKA“

    Skupina vznikla v júli 2007 a tvoria ju ženy z obidvoch častí obce. Stretávajú sa raz za týždeň. Ženy vystupujú na rôznych obecných akciách v našej obci ,ale boli pozvané aj na vystúpenia do susedných obcí na ich kultúrne podujatia. V roku 2009 sa zúčastnili prvýkrát súťaže „Dargovská ruža“ vo Svinici. Od roku 2012 sa k ženám pridali aj chlapi aby sa zachovali aj chlapské piesne.

2. HUDOBNÁ SKUPINA „DREAM HOLD“ zo Žíroviec.

Stretávajú sa tu chlapci ,ktorí majú radi muziku. Nacvičujú raz za týždeň v priestoroch obecného úradu v Herľanoch. Taktiež už vystúpili na obecných kultúrnych podujatiach.