Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Kultúra

Obecná knižnica :

    Obecná knižnica sídli v budove Obecného úradu. Pre verejnosť je otvorená celoročne.

Športové združenia :

VOLEJBAL a NOHEJBAL
Každú nedeľu v času od 14:00 do 17:00 - nohejbal a od 17:00 do 19:00 - volejbal sa na školskom ihrisku v Herľanoch rekreačne schádzajú obyvatelia Herlian a Žíroviec. Vstup je voľný pre každého kto má záujem zúčastniť sa.

STOLNÝ TENIS
Stolný tenis je možné zahrať si v budove obecného úradu kedykoľvek po dohode so starostom obce.

Záujmové združenia :

SPEVÁCKA SKUPINA „HERĽANČANKA“

    Skupina vznikla v júli 2007 a tvoria ju ženy z oboch častí obce. Stretávajú sa raz do týždňa. Súbor vystupuje na rôznych obecných akciách nielen v Herľanoch, ale aj v susedných obciach. V roku 2009 sa po prvýkrát zúčastnili súťaže „Dargovská ruža“ vo Svinici. Od roku 2012 sa k ženám pridali aj muži aby sa zachovali rôznorodé piesne nášho kraja.