Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Dokumenty

Pozvánky na OZ

Všeobecné záväzné nariadenia obce

(140 kb)
(61.5 kb)

Cintoríny

(297.87 kb)
(268.56 kb)

Návrh VZN a ďalších dokumentov

Zápisnice a uznesenia OZ

Súťaže

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Výzva na predkladanie cenových ponúk na výstavbu detského ihriska
(992.38 kb)

Voľby prezidenta Slovenskej republiky