Povinné
zverejňovanie
 
Úradné
hodiny
Pondelok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Streda 08:00 - 12:00 14:00 - 17:00
Štvrtok 08:00 - 12:00 14:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 12:00

Adventné popoludnie 16.12.2018 - odovzdanie požiarnej zbrojnice a detského ihriska v obci

    Starostka obce , poslanci OZ a FS „Herľančanka“

                                  Vás pozývajú

                      na adventné popoludnie

            v nedeľu 16.12.2018 o 15,00 hod.  

     v areáli  požiarnej zbrojnice v Herľanoch.

  Bude sa odovzdávať detské ihrisko deťom  a požiarna zbrojnica dobrovoľným hasičom.

  Koledy zaspievajú členovia FS  „Herľančanka“.

  Podávať sa bude punč , čaj a pre deti aj sladkosť, ktorú im poslal Mikuláš.

                    

   Tešíme sa na stretnutie s Vami 

                                  Odovzdanie zrekonštruovanej požiarnej zbrojnice a nového detského ihriska. Požiarna zbrojnica bola financovaná zo zdrojov Ministerstva vnútra SR na podporu ochrany pred požiarmi v sume 21 973,50€ .Spoluúčasť obce bola vo výške 1156,50€ .
Naši dobrovoľní hasiči už pôsobia v našej obci 101 rokov a preto si zaslúžia dôstojné priestory.
Detské ihrisko bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR - program "Podpora rozvoja športu na rok 2018 "
vo výške 9000,00€ . Spoluúčasť obce bola vo výške 841,20€ . Pre deti našej obce bolo vybudované ihrisko , ktoré prispeje k lepšiemu využitiu voľného času detí.       
Fotografie z akcie si môžte pozrieť vo fotogalérií.